Khóa học

Loại

Giá

5.00
(6)

K1: SMAC – Rút Giá trị Cốt lõi từ Lịch sử. Nền móng Năng lượng để làm bất cứ điều gì về sau

Chỉ khi KHÔNG mất Năng lượng cho điều sai lầm, bạn mới có thể làm nổi việc đúng đắn (thứ mà ít người làm được)

Bởi Tô Thái Trong Tư Duy
5.00
(1)

K2: Google Keep – Checklist. Cách làm việc 1h/ngày

Bạn vất vả vẫn không hiệu quả, vì quá nhiều việc tấn công mà không làm chủ được. Dùng Google Keep, giúp bạn tiêu diệt chúng. Google Keep chỉ đơn giản là: bạn liệt kê ra những thứ đang tấn công bạn. Đó là cách bình an và phát triển

Bởi Tô Thái Trong Tư Duy
5.00
(1)

K4: Content kiểm toán 3C. Hiệu quả đột biến

Trước khi hiệu quả lớn thì cần hiệu quả đã! Làm thế nào để khách hàng tự nhiên đua nhau ấn vào quảng cáo của bạn. Hãy viết Content Kiểm toán 3C như là một Growth Hacking. Không nhiều người làm được đâu!

Bởi Tô Thái Trong Growth

K5: FB Ads. Thổi điều tuyệt vời tới ~10k khách/ngày

Không quảng cáo, không có tiền. Một, nội bộ cần tinh gọn, đẩy quảng cáo được 24/7. Hai, content xuất sắc. Ba, xem thị trường thích gì ở mình = quảng cáo thăm dò

Bởi Tô Thái Trong Growth

K6: Chatbot Automation. Khách hàng tự chốt

Bạn mệt mỏi, mất thời gian, vì cầu mong: mọi người thích mình. Còn khi bạn lọc đi người không phù hợp, chỉ gặp khách siêu nét, tự bạn sẽ biết chuyện gì diễn ra?

Bởi Tô Thái Trong Growth
Xin chào, Chào mừng trở lại!
Quên?
Chưa có tài khoản?  Đăng Ký Ngay
Zalo Nhóm Kín