Bài viết


3C – nó không phải là mô hình. Nó là thực tiễn

Người tiêu dùng càng ngày khó tính hơn khi xác định và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ. Theo một cách khác, bạn phải thực sự nổi bật giữa số đông các nhà cung cấp khác.

Tạo bài viết

Danh mục

Bài viết

Nhóm kín