#TTGH - Chi tiết Growth Hacking là gì?

Giải thích chi tiết Growth Hacking mà Thái dạy bạn. Trong quá trình tìm hiểu, có thể cũng có những khái niệm khác nhau. Thái muốn chia sẻ chi tiết để giúp bạn có cái nhìn rõ hơn lớp học của Thái. Điều Thái đã tin tưởng làm, thực chiến trong suốt 11 năm thực chiến, 4 năm đào tạo.

Video này có
  • #TTGH không phải Agency11:17
  • Growth Hacking khác biệt thế nào?14:25
  • Tinh thần Growth Hacking 20:53
  • Một vài đặc điểm lớp học #TTGH25:28

Đừng trả tiền cho Thái, nếu bạn chưa hiểu vì sao những điều dưới đây đúng. Không lúc cầm tiền của bạn vào rồi, không giúp bạn kiếm gấp 5 lần nó, chúng ta rất mệt mỏi. 

Còn nếu bạn đã có sẵn những điều dưới…Nào, chẳng còn gì ngăn trở chúng ta được đâu. Thái đảm bảo đủ khả năng đưa bạn tới bờ tới bến tới giàu có

  • Bạn đã nhìn lại Thất bại của mình, để biết: Tự Chịu trách nhiệm chưa? Nếu chưa, bạn hãy dừng lại tại đây?
  • Bạn đã có trải nghiệm học tập ở những nơi khác, hoặc chủ động tìm hiểu về họ chưa? Nếu chưa, bạn hãy làm việc này.
  • Bạn đã biết, điểm yếu của lớp học #TTGH, là bạn phải nhìn lại chính mình rất nhiều chưa? Phải tập trung, và có lẽ: phải làm cái gọi là Hi sinh chưa?

Nếu bạn đã làm rồi thì…

Cái gì Tiếp theo?

Bản đồ

Toàn bộ hành trình Growth Hacking của #TTGH. Giúp bạn biết chính xác chúng ta sẽ đi như thế nào?

Nó gồm 9 cửa ải cần vượt qua, tổng hợp từ 11 năm chiến đấu của #TTGH. Bắt nguồn từ Con người, chứ không phải chiêu thức

Những cửa ải trong bản đồ thực sự đơn giản. Chỉ là: người ta không biết nó. Biết nó rồi không dám làm nó. Làm nó không quyết tâm mà làm đủ tốt

Zalo Nhóm Kín