#TTGH - Đầu tư (3/3)

Bạn cần bỏ công sức để tìm hiểu, nhưng, thứ bạn nhận lại được, xứng đáng với bạn

Cửa ải 1: Con người

<thỏa thuận>


Nắm rõ toàn bộ Hành trình Growth Hacking


Biết cách phân tích Bối cảnh ở ngay thời điểm hiện tại


Có bản SMAC (giá trị cốt lõi) của riêng mình. Ngăn chặn giặc ngoài


Được nhân thêm cả SMAC của thầy


Thuần thục Google Keep. 


Triết lý Nội suy. Tiêu diệt Thù trong


Sản phẩm Growth Hacking. Tiêu chuẩn 3C


3C. Giúp bạn nâng cao nội lực sản phẩm, và khai thác sản phẩm. 


Có được kho tiêu đề, từ khai thác 3C. Xuất sắc.

Cửa ải 2: Doanh thu Hạt Nhân

<thỏa thuận>


Dành cho Co-Founder (Tướng Kĩ thuật) của bạn. 


Viết được 1 Content Growth Hacking


Bật được 1 Chiến dịch Ad Growth Hacking


Bật được 1 Chatbot Growth Hacking


Nhân bản chiến dịch. Để thăm dò tiêu đề


Có sẵn danh sách câu hỏi, khai thác khách hàng. Theo tiêu chuẩn Growth Hacking.


Kiếm được những đồng doanh thu đầu tiên.


Và có thể rất lớn. Ngay lúc này.


Đến bây giờ mới hiểu rõ hơn: tại sao có SMAC?


Và rèn luyện bộ câu hỏi: Tiêu chuẩn Nội suy ở cửa ải 1 (vì đến bây giờ bạn mới hiểu)

Cửa ải 3: Hạ tầng & Social

<thỏa thuận>


Dành cho cả bạn và Co-Founder phối hợp. Xây được hạ tầng Website:


Có đủ tính năng bạn cần: Website Official, Blog, Landing page, Tư duy tổ chức phễu, Form đặt hàng, LMS, thương mại điện tử.


Khả năng chịu tải 20.000 CCU (gồm cơ sở hạ tầng và mã nguồn)


Thiết kế tiêu chuẩn công nghiệp trên 6 thiết bị (TV, PC, Laptop, Máy tính bảng, Smartphone và SmartWatch)


Tư duy xây dựng Content theo tiêu chuẩn Phễu bán hàng


Tính sẵn sàng cao: bất biến khả năng chịu lỗi và xử lý lỗi


Xây kênh Social: 500 Video trên 3 nên tảng: Tiktok, Youtube short, Facebook Reel

Cái gì Tiếp theo?

Hỏi đáp #TTGH

Bất cứ điều gì bạn thắc mắc.

Bonus: Live Action (Hành động Thời gian thực)

Một chút mô tả, lúc #TTGH hành động

Live Action
Về trang chủ
Zalo Nhóm Kín