#TTGH - Live Action (Thực chiến) 5/5

Một lần nữa: Hành động không quan trọng bằng Cảm xúc. Nhưng mà: Cảm xúc tốt, thì cũng phải được triển khai, trên một số Công cụ

Video này có
  • Tầm quan trọng của Co-Founder (Tướng)0:00
  • Yêu cầu với Tướng2:48
  • Kết cấu chiến dịch thăm dò4:36
  • Khai thác 3C9:30
  • Điều tra 3C16:00
  • Content Kiểm toán22:37
  • Chatbot34:22
  • Thang sản phẩm35:26
  • Xử lý tiêu đề chiến thắng40:00
Chi tiết

Thái không đề cao: công cụ, chiêu trò.

Không bao giờ.

Nhưng nếu coi công cụ này, để bạn luyện tập, thì được.

Cứ cho là chúng ta khôn ngoan, biết nên làm gì.

Thì cũng phải có Công cụ gì đấy, triển khai cái khôn ngoan của mình chứ.

Hãy coi: cách làm việc trên đây của Thái, là để luyện tập thôi. Đừng nghĩ nó Cao siêu.

Kiểu như: Chỉ cần bạn có Cảm xúc tốt + biết làm công cụ + cứ thế mà làm = Thành công lớn.

Làm sao để có cảm xúc tốt chân thật?

Làm sao biết làm công cụ?

Và làm sao để có trạng thái: công cụ không chết?

Đấy. Vậy thôi

Điều gì Tiếp theo?

Chờ cuộc gọi từ #TTGH, nếu chúng ta phù hợp.

Hoặc, bạn có thể gọi ngay #TTGH lúc này. Thông tin liên hệ ở trang “Liên hệ”

Hãy lắng nghe trái tim bạn

Về trang chủ
Zalo Chat