#TTGH - Map (Bản đồ) (1/3)

HIGHLIGHT: BẢN ĐỒ

 • SMAC (Nhìn lịch sử, tiến được đến: tĩnh tại tuyệt đối)
 • Danh sách Nội suy (bới sạch: Thù trong Giặc ngoài)
 • 3C (làm sản phẩm: yêu cùng cực)
 • Kiểm toán (nói: con số thực tiễn)
 • Ad (thăm dò, 24/7)
 • Lọc khách (5 tiêu chuẩn, tinh tế)
 • Bán hàng (như không bán)
 • Social (tiêu chuẩn hòa đồng)
Video này có
 • Hai giai đoạn: Học tập và kiếm tiền0:00
 • Bản đồ học tập1:06
 • Giai đoạn 1: Con người1:32
 • Nội suy4:52
 • Hành động (Co-Founder)7:42
Điều gì Tiếp theo?

#TTGH – Tiêu chuẩn Sư phạm

Chỉ có kiến thức, không quan tâm con người, chắc chắn học thất bại.

Zalo Nhóm Kín