TTGH - Yêu cầu Sư phạm (2/3)

Nhìn vào Yêu cầu sư phạm này, bạn sẽ biết tại sao Thái chỉ nhận 5 học viên, và cần cùng nhau học trong tối thiểu 3 tháng

Tôi không quan tâm Hành trình, tôi chỉ quan tâm đích đến?

Hãy bỏ qua #TTGH.

Mà chắc gì #TTGH hoàn hảo?

Đúng vậy. 

Học trong bao lâu?

  • Tối thiểu 3 tháng. 2 buổi/tuần. 3h-5h/buổi.

Hình thức học tập là gì?

  • Qua Zoom. 
  • Gặp mặt trực tiếp. 
  • Zalo. 
  • Qua nền tảng học tập. 

Sau khi học xong (vượt qua bài kiểm tra lớn) làm gì?

  • Làm bạn với Thái. Vì lúc này, bạn và Thái ngang nhau rồi.
  • Và nhận kiến thức, những thứ mà Thái cập nhật, nâng cấp và chia sẻ cho bạn.

Chuẩn bị gì trước khi học?

  • Một điều duy nhất: bạn thấy #TTGH phù hợp không?

Chọn 1 người đi cùng (Co-Founder), theo yêu cầu của thầy, thì người đó cần đặc tính gì?

  • Sẵn sàng gắn bó với bạn. Trong 10 năm
Cái gì Tiếp theo?

Chốt lại giá trị

Trình bày giá trị của lớp học #TTGH dưới dạng bảng, giúp bạn dễ theo dõi

Zalo Nhóm Kín