Sư phạm

Thầy giáo biết là một chuyện, có thể giúp học viên trở thành bản sao hay không, là một chuyện khác. Sư phạm tại TTGH, bị ảnh hưởng nhiều, bởi kĩ năng sư phạm, của Quân đội Nhân dân Việt Nam. <br/>
Và từ lợi thế cạnh tranh, mà hình thành nên yêu cầu sư phạm này

Team

Team TTGH, là những bản sao của nhau. Bạn được hỗ trợ, gần như ngay trong ngày.

Tất cả những gì bạn biết về TTGH, do Team này xây dựng. Nó nhỏ, và nó đồng đều

Sách trắng TTGH

Là một văn bản, định nghĩa đầy đủ nhất về TTGH. Giúp bạn biết chính xác mình Growth Hacking qua 5 giai đoạn thế nào? Nó tập hợp toàn bộ câu hỏi về TTGH, và trả lời bởi Tô Thái.
Nó không màu mè, và không hình ảnh

Đọc sách trắng TTGH

Tải trọn bộ 5 tài liệu TTGH

Kèm gặp riêng TTGH (1-1)

Gồm:

  1. 5 giai đoạn Growth Hacking
  2. Chi tiết 46 Module Growth Hacking của 5 giai đoạn trên
  3. Tư tưởng phụ trợ chi phối Growth Hacking
  4. Video tóm gọn Growth Hacking.
  5. Sách trắng TTGH

Trọn bộ 5 tài liệu TTGH

Ngay sau khi bạn đăng ký, nhận được Sách trắng TTGH qua Facebook Mes của bạn.
Đảm bảo PC hoặc Mobile của bạn, đã đăng nhập sẵn, vào FB Mesenger.

Còn 2/4 suất

TTGH dạy trung bình 4 học viên, mỗi 4 tháng. Hiện tại, còn 2 suất

Hỏi đáp TTGH

Bất kì thứ gì

Nói vấn đề của bạn

Xem TTGH có thể giải quyết không?

Ôn lại lộ trình

3 giai đoạn: Con người - Sản phẩm - Growth Hacking chính xác làm chi tiết như thế nào?

Biết thêm: yêu cầu đầu ra

Của từng Module, trong Growth Hacking. Trong Website này, mới có lộ trình.

Bạn và TTGH có thể gặp mặt trực tiếp (hoặc bằng Zoom). Đăng ký ở mẫu phía trên, TTGH gọi lại cho bạn, trong ngày, giờ hành chính, hãy vui lòng để ý điện thoại của bạn. Vì nguồn lực có hạn, TTGH chỉ có thể gọi điện cho giới hạn khách hàng, mong bạn thông cảm, nếu TTGH không thể gọi lại cho bạn.