#TTGH - Requirement (Yêu cầu đầu vào) (3/5)

Cầm tiền của bạn xong, xong không tài nào đưa bạn đến bờ đến được, lúc đo: cả hai chúng ta đều buồn. Chỉ cần bạn có sẵn những điều dưới, Thái đảm bảo: bạn thành công.

Video này có
  • 14 tiêu chí đầu vào0:00
  • #TTGH không phải Agency11:17
  • Growth Hacking khác biệt thế nào?14:25
  • Tinh thần Growth Hacking 20:53
  • Một vài đặc điểm lớp học #TTGH25:28

Đừng trả tiền cho Thái, nếu bạn chưa hiểu vì sao những điều dưới đây đúng. Không lúc cầm tiền của bạn vào rồi, không giúp bạn kiếm gấp 5 lần nó, chúng ta rất mệt mỏi. 

Còn nếu bạn đã có sẵn những điều dưới…Nào, chẳng còn gì ngăn trở chúng ta được đâu. Thái đảm bảo đủ khả năng đưa bạn tới bờ tới bến tới giàu có

  • Bạn đã có trải nghiệm học tập ở những nơi khác, hoặc chủ động tìm hiểu về họ chưa? Nếu chưa, bạn hãy làm việc này.
  • Bạn đã biết, điểm yếu của lớp học #TTGH, là bạn phải nhìn lại chính mình rất nhiều chưa? Phải tập trung, và có lẽ: phải làm cái gọi là Hi sinh chưa?

Nếu bạn đã làm rồi thì…

Điều gì Tiếp theo?

Đánh giá tình phù hợp

Nếu bạn đang không hiểu Thái nói gì, Thái xin lỗi. Thái không có ý định lên tinh thần cho bạn. Và không bao giờ làm chuyện này.

Thái chỉ muốn bạn biết hơn về Thái.

Nếu bạn cần Thái lên tinh thần, bạn hãy dừng tại đây.

Nếu bạn thấy Thái phù hợp, chúng ta cùng thử tổng kết, chúng ta có thể làm gì


Tổng kết

Bạn thấy Thái, nói rất nhiều về Cảm xúc không?

Nói chúng, nếu bạn thấy thích Thái, thì chúng ta gặp mặt. Thái sẵn sàng, luôn sẵn sàng. Không thích thì dừng lại thôi.

Điền thông tin của bạn tại đây. Giúp Thái biết hơn về bạn

Đồng thời, bạn sẽ được nhận thông tin, về bộ tài liệu, còn trụ lại, trong 11 năm qua của #TTGH. Nó là bộ tài liệu:

  • Còn trụ lại, từ gần 400 đầu sách, mà #TTGH đã kiểm định. Sách vở nhiều, nhưng cái gì còn trụ lại trong thực tiễn, Thái chỉ giữ lại 3 quyển
  • Hàng nghìn tư tưởng của những anh hùng đặc biệt. Người phát ngôn thì nhiều, người mà Thái còn giữ lại, chỉ còn 3 người: Warrent Buffet, Lý Tiểu Long
  • Và đặc biệt, bản đúc kết giá trị cốt lõi của #TTGH (SMAC). Nó chỉ gồm 3 điều. Vâng, đúng 3 điều, co gọn lại từ 25 điều, trong 11 năm qua.
#TTGH - Xem khoản đầu tư
Zalo Nhóm Kín