Tư tưởngHẹn TTGH (1-1)Sách trắng

Về phía bạn

Tick vào những điều bạn đã có.

TTGH phù hợp không?

Tick vào điều bạn thấy phù hợp, và đồng ý.

Tiếp theo:
Sư phạm & Module

Chính xác, thầy giáo chịu trách nhiệm dạy gì cho bạn, các cam kết đầu ra ra sao, và khi không đạt được thì xử lý thế nào?
Toàn bộ yêu cầu về sư phạm, và 5 giai đoạn Growth Hacking, được tóm tắt ở đây
Nó tổng hợp cả những câu hỏi băn khoăn thường gặp của học viên
Công khai giá, và xem sản phẩm, có thực sự ứng với giá không? Thay vì giấu diếm, và thất vọng sau khi mua hàng.