Tư tưởngHẹn TTGH (1-1)Sách trắng

Với bất kì điều gì, chỉ cần trước khi quyết định, bạn tự hỏi: điểm mạnh của nó là gì? Và điểm yếu của nó là gì? Vậy thôi. Hiếm khi bạn có quyết định sai, khi tự hỏi mình 2 câu như vậy

Tô Thái

Tiếp theo: Hẹn riêng TTGH

Hỏi TTGH bất kì điều gì, hoặc nói khó khăn bạn đang gặp phải trong quảng cáo?  Hẹn riêng TTGH (1-1)