Hẹn riêng ngay?

Với bất kì điều gì, chỉ cần trước khi quyết định, bạn tự hỏi: điểm mạnh của nó là gì? Và điểm yếu của nó là gì? Vậy thôi. Hiếm khi bạn có quyết định sai, khi tự hỏi mình 2 câu như vậy

Tô Thái