#Courses

Danh mục

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

12 xem
1

Tin tôi đi, nó khó vô cùng.

Nếu không có cá tính đầu óc, bạn sẽ không bao giờ, có nổi bất cứ một đột phá nào. Nếu không đủ bản lĩnh, thì dù có xuất sắc, bạn vẫn thất bại như thường.

1 bình luận

Bạn nghĩ sao?

Gửi điều này cho riêng ai đó?
Live Zalo