• Muốn giàu bền vững và to lớn phải có nội lực tương xứng. Muốn có nội lực đủ lớn cần học liên tục. Muốn học liên tục phải thấy phù hợp. Muốn thấy phù hợp phải bảo vệ chúng trước thù trong giặc ngoài. Muốn chiến thắng thù trong giặc ngoài phải có quyết đoán. Muốn có quyết đoán cần nghiền ngẫm suy tư.
  Cuối cùng thì, không có gì quý hơn độc lập, dù…Đọc thêm

  Ảnh hồ sơẢnh hồ sơẢnh hồ sơ thích
 • Trong DevOps, mức độ Load CPU tỷ lệ nghịch với quy mô hệ thống: CPU phải load càng nhiều, hệ thống càng không thể lớn

  Tô Thái

  Ảnh hồ sơẢnh hồ sơ thích
 • Cái đầu là thứ lừa dối quá dễ. Chỉ có bạn mới biết là mình có đang lừa dối cái bụng của mình hay không?
  Vấn đề, là chúng ta cực kì sợ khi sống bằng bụng. Có cái gì đâu mà sống bằng bụng. Sống thể để vừa thiệt, lại vừa chết à.
  Đây là một hành trình dài. rất dài

  Ảnh hồ sơ thích

Nhóm kín