• Ảnh hồ sơ của Tô Thái

  Tô Thái

  4 tháng. 3 tuần trước

  Muốn giàu bền vững và to lớn phải có nội lực tương xứng. Muốn có nội lực đủ lớn cần học liên tục. Muốn học liên tục phải thấy phù hợp. Muốn thấy phù hợp phải bảo vệ chúng trước thù trong giặc ngoài. Muốn chiến thắng thù trong giặc ngoài phải có quyết đoán. Muốn có quyết đoán cần nghiền ngẫm suy tư.
  Cuối cùng thì, không có gì quý hơn độc lập, dù có phải hi sinh tất cả, có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng quyết không làm kẻ ăn nhờ ở đậu.
  Những người khôn ngoan thường thắng những cuộc chiến nhỏ, nhưng không bao giờ biết mùi của những trận đấu lớn

  Ảnh hồ sơẢnh hồ sơẢnh hồ sơ thích

Về tôi

Tô Thái

Lập trình viên

Làm 14h, nghĩ 2h, mỗi ngày, trong 9 tháng, để xây dựng hạ tầng này

Nhóm kín