• Ảnh hồ sơ của Tô Thái

  Tô Thái

  8 tháng. 2 tuần trước

  Cái đầu là thứ lừa dối quá dễ. Chỉ có bạn mới biết là mình có đang lừa dối cái bụng của mình hay không?
  Vấn đề, là chúng ta cực kì sợ khi sống bằng bụng. Có cái gì đâu mà sống bằng bụng. Sống thể để vừa thiệt, lại vừa chết à.
  Đây là một hành trình dài. rất dài

  Ảnh hồ sơ thích

Về tôi

Tô Thái

Lập trình viên

Làm 14h, nghĩ 2h, mỗi ngày, trong 9 tháng, để xây dựng hạ tầng này

Nhóm kín