Hẹn riêng ngay?

Thái nghĩ rằng, đa phần con người: khôn ngoan thì có thừa. Nhưng bản lĩnh, cái đó, có lẽ, không đến với người thường

Tô Thái