Nguyên tắc cộng đồng.


Chúng tôi muốn chúng ta có một cộng đồng lành mạnh. Đây là cách mà chúng tôi, với trách nhiệm Ban quản trị, đưa ra để thực hiện mục tiêu này.

1. Nội dung bị xóa

Chúng tôi không cho phép những nội dung sau:

    • Nội dung rao vặt, bán hàng
    • Xúc phạm cá nhân
    • Dẫn link vì động cơ cá nhân

2. Tài khoản bị cấm

Khi 3 lần nội dung bị xóa


Nội dung không hiện ngay khi vừa gửi?

Mô tả: Khi bạn vừa gửi lên một nội dung: trạng thái mạng kiến thức, câu hỏi diễn đàn, một bài viết blog, bình luận…bạn sẽ không thấy nội dung của mình hiển thị ngay lập tức.

Nguyên nhân: Do bộ nhớ đệm riêng tư của hệ thống, làm mới mỗi 30p.

Diễn giải bằng ví dụ: lúc 12h, bạn truy cập vào trang Mạng Kiến thức. Sau đó, lúc 12:05, bạn thấy một kiến thức thú vị, và có bình luận cho kiến thức đó.

Nhưng khi bạn làm mới trang mạng kiến thức, bạn không nhìn thấy bình luận của mình đâu.

Đó là do bạn đang nhìn thấy trang “Mạng kiến thức” của lúc 12h.

Lúc 12h:31, bạn truy cập lại trang Mạng Kiến thức, sẽ thấy bình luận của mình hiện lên.

Học thuật: bộ nhớ đệm riêng tư của hệ thống, tự động được làm mới mỗi 30 phút. Lúc 12h, bạn truy cập trang mạng kiến thức, hệ thống lúc này, đã tạo một phiên bản trang “mạng kiến thức 12h” cho riêng bạn. Từ thời điểm 12h-12h30, bạn có làm gì, cũng sẽ chỉ nhìn thấy phiên bản “mạng kiến thức lúc 12h”. Nhưng mọi hành động của bạn, đã được hệ thống ghi lại.

Lúc 12h31, hệ thống sẽ hiển thị cho bạn, toàn bộ nội dung của của trang Mạng kiến thức. Bao gồm: tương tác của bạn và tất cả những người khác.

Với quản trị viên: bộ nhớ đệm riêng tư không lưu cho quản trị viên. Nếu bạn là quản trị viên, người đang sở hữu nền tảng này, mọi tương tác của bạn được hiển thị ngay lập tức.

Cám ơn các bạn

Ban quản trị

Nhóm kín