Một Cổng thanh toán phải được thiết lập trước khi bất kỳ khoản thanh toán sẽ được xử lý.

Thông tin tài khoản

ĐỂ LẠI NGÂN HÀNG NÀY

Địa chỉ thanh toán

Thông tin thanh toán

Chúng tôi chấp nhậnVisa và Mastercard

Vip Account

Membership Plan /

Bạn đã chọn cấp độ thành viên Vip Account . Bạn có thể đảm bảo rằng cửa hàng của bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong tháng này không? Nếu bạn cung cấp các sản phẩm dựa trên đăng ký.

Giá cho thành viên là 300 .