#Courses

Danh mục

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

59 xem
1

Mà, bạn đã có cái đó chưa?

Nó lại là một điều khó khăn đúng không? Có vẻ như, nếu chọn: “Có tiền” làm triết lí, thì Thái e: thực tiễn sẽ đập cho tan tành. Và có vẻ nó khó chân thành.

1 bình luận

Bạn nghĩ sao?

Gửi điều này cho riêng ai đó?
Live Zalo