Tư tưởngHẹn TTGH (1-1)Sách trắng

Khí mềm + kĩ năng cứng, là đáng sợ nhất trên đời. Thái nghĩ vậy. Khi hai cái đó giao thoa, không biết sự khủng khiếp đến mức nào

Tô Thái

Tiếp theo: Hẹn riêng TTGH

Hỏi TTGH bất kì điều gì, hoặc nói khó khăn bạn đang gặp phải trong quảng cáo?  Hẹn riêng TTGH (1-1)