Chúng tôi, tập trung 80% nguồn lực, cho việc tạo dựng một sản phẩm nhẹ, chắc và chịu tải quy mô lớn. Bên cạnh đó, là việc hướng tới một trải nghiệm dùng nền tảng đào tạo: Không cần hướng dẫn sử dụng. Kèm theo bạn biết đấy, nguồn lực giới hạn trong khi có rất nhiều công việc cần làm, của một Doanh nghiệp. Nên chúng tôi chưa thể bịt hết điểm yếu của mình: chúng tôi chưa có tài liệu hướng dẫn. Bạn hãy yên tâm dùng GELS, và liên hệ với Account Manager của chúng tôi : Hotline/Zalo: 0911 490 889 (Thái Trinh). Chúng tôi, sẽ giải đáp, tất cả những khó khăn, khi dùng GELS, nếu bạn thấy. Cám ơn bạn rất nhiều

Hướng dẫn toàn tập

Bảng quản trị GELS

Nhóm kín