Hẹn riêng ngay?

GEMBA (Kiểm tra tận mắt)

Khái niệm GEMBA Work, nói về việc: phải kiểm tra tận mắt, công việc mà mình đang làm.

Khái niệm GEMBA Work, nói về việc: phải kiểm tra tận mắt, công việc mà mình đang làm.

Gửi một người bạn