Đăng ký dùng GELS

Sau khi điền thông tin đăng ký, bạn sẽ tự động được chuyển tới trang nơi sở hữu nền tảng. Đồng thời, thông tin của bạn được chuyển tới cho chuyên viên chăm sóc khách hàng Growth

Trang này,  để bạn đăng ký sở hữu GELS cho riêng tổ chức mình. Tổ chức của bạn sẽ có:

 1. Tên miền riêng của tổ chức mình.
 2. Dùng hạ tầng do Growth xây dựng và bảo vệ cho tổ chức của bạn.
  • (4,000,000đ/tháng) Máy chủ: CPU 6 core 2,4 Ghz, Ram 16Gb, Network 1Gbs, IOPs 110k/
  • (1,000,000đ/tháng) CDN: 11 POP/
  • (1,000,000đ/tháng) Lưu trữ: 500Gb/ Prive Media Server Lan Network.
  • (1,000,000đ/tháng) Email Notifacation : 20,000 Email White IP.
  • (2,000,000đ/tháng) 1 Mobile App (IOs, Android).
  • (1,000,000đ/tháng) Không giới hạn: Landing Page, Trang thông tin, Blog. 
  • Server Backup: 1 lần/ngày. Bảo mật 8G. 3 Cổng thanh toán ngân hàng: Chuyển khoản, ATM, Visa Master. Tốc độ “Tiêu chuẩn số 2”. Mẫu thu Lead khách hàng. Hỗ trợ Zalo
 3. Toàn bộ những gì  mà bạn thấy ở demo (https://growth.vn). Hãy trải nghiệm lại lần nữa, nhưng lần này là trên Mobile App Growth, bạn hãy xem học GELS trên Mobile thế nào?

Cuối cùng, hãy đảm bảo việc đào tạo là phù hợp với bạn, ngay từ đầu. Đó là điều duy nhất, giúp công việc đào tạo của bạn bền vững.

Chúc bạn thành công!

Growth

Đăng ký Gels

 

Xác nhận

Nhóm kín