#Courses

Danh mục

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

12 xem
0

Dù có phải bỏ đi sự khôn ngoan

Nó là một hành trình, với nhiều cột mốc thăng trầm bên trong nội tâm của bạn. Chứ không thể vì mấy quyển sách, hay tiêu chuẩn xã hội, mà bạn có lựa chọn. Sống theo tiêu chuẩn xã hội, hay chống phá tiêu chuẩn, cũng không mang lại điều tốt đẹp. Chỉ khi nội tâm của bạn, khớp được với điều tiêu chuẩn, thì đó mới là lúc bản lĩnh thật. Trong thế giới Startup, nếu bạn diễn kịch, bạn sẽ bị bóc trong thời gín rất ngắn. Nếu bạn chống phá, thì dù bạn có chân thật, bạn vẫn bị xa lánh. Chỉ khi nội tâm khớp với tiêu chuẩn, bạn sẽ được đón nhận. Lời khuyên tôi dành cho bạn là gì? Khi bạn đang nghiên cứu xét lại những tiêu chuẩn, hãy chủ động xa lánh xã hội.

1 bình luận

Bạn nghĩ sao?

Gửi điều này cho riêng ai đó?
Live Zalo