Phần 1: các hình thức MKT và cách mất tiền của nó

Phần 2: Vấn đề quảng cáo của tổ chức (xem hoặc không)

Phần 4: Bản đồ Growth Hacking

Tự chúng ta quảng cáo gặp chuyện gì?

Vấn đề gặp phải khi MKT tự phát (không học tập, nghiên cứu)

 • Ai đó trình bày cho một kế hoạch thu hút khách hàng, 5tr. Đồng ý làm theo và phát hiện kết quả không như ý.
 • Chiến dịch quảng cáo chỉ có thể tiếp diễn, khi còn hiệu quả.
 • Và thường là, nó sẽ kết thúc trong 1 tuần

Nguyên nhân của vấn đề này

 • Khi bạn biết thế nào là Growth Hacking, bạn sẽ hiểu nguyên nhân chuyện gì đang diễn ra.
 • Cơ bản thì: quảng cáo là một hành trình. Từ cải tiến nội lực, lợi thế cạnh tranh, viết Content, cái tiến kết quả quảng cáo. 
 • Chứ không phải là kết quả thuần túy của công cụ

Hỗ trợ trong ngày

3 kiểm tra trước học

 • Học 3h/ngày, vào giờ cố định chưa?
 • Học tại nơi không có người ngồi cạnh chưa?
 • Tắt Mobile chưa?
 • Có tư duy phản biện chân thành chưa?
 • Bật chế độ não tập trung để làm bài chưa?