Tự chịu trách nhiệm

Kaizen

Tự chịu trách nhiệm

 • Bản năng chúng ta, thích ngọt ngào, bình yên, phóng tầm mắt ra ngoài, thay vì nhìn vào chính mình.
 • Khi bạn đủ thất bại, bạn mới nhận ra từ khóa:”tự chịu trách nhiệm” mà mình phải theo.
 • Biểu lộ của tự chịu trách nhiệm là, bạn xác định tinh thần: tự tay mình làm trước, ngay lập tức cái đã, trước khi có tư tưởng trông cậy vào bất cứ ai. Đơn giản vậy thôi.
 • Với tư cách của một người đã trải qua chuyện này, thì chỉ 60 ngày sau, bạn sẽ thấy mình thành công rực rỡ như thế nào.
 • Vậy ngay bây giờ, hãy xác định, tự tay mình làm trước, ngay cái đã.
 • Sau đó, học những bài học tiếp sau, để biết làm sao cho làm việc hiệu quả, hơn vượt trội người thường

Hỗ trợ trong ngày

3 kiểm tra trước học

 • Học 3h/ngày, vào giờ cố định chưa?
 • Học tại nơi không có người ngồi cạnh chưa?
 • Tắt Mobile chưa?
 • Có tư duy phản biện chân thành chưa?
 • Bật chế độ não tập trung để làm bài chưa?