Tự chịu trách nhiệm

Kaizen

Tự chịu trách nhiệm

  • Bản năng chúng ta, thích ngọt ngào, bình yên, phóng tầm mắt ra ngoài, thay vì nhìn vào chính mình.
  • Khi bạn đủ thất bại, bạn mới nhận ra từ khóa:”tự chịu trách nhiệm” mà mình phải theo.
  • Biểu lộ của tự chịu trách nhiệm là, bạn xác định tinh thần: tự tay mình làm trước, ngay lập tức cái đã, trước khi có tư tưởng trông cậy vào bất cứ ai. Đơn giản vậy thôi.
  • Với tư cách của một người đã trải qua chuyện này, thì chỉ 60 ngày sau, bạn sẽ thấy mình thành công rực rỡ như thế nào.
  • Vậy ngay bây giờ, hãy xác định, tự tay mình làm trước, ngay cái đã.
  • Sau đó, học những bài học tiếp sau, để biết làm sao cho làm việc hiệu quả, hơn vượt trội người thường

Nhóm kín

Nguyên tắc duy nhất

Chia sẻ không phải kiến thức, bị khóa ngay lập tức. Dùng Diễn đàn & Chat để nhẹ nhàng hơn