Vì sao học Growth Hacking

Lí do cản trở học Growth Hacking

OKRs (mục tiêu và kết quả then chốt)

Lời thề với chính mình

Lí do bạn không muốn học Growth Hacking

Ghi chú

  • Nếu muốn quay đầu lại, không muốn đi tiếp, thì bây giờ chính là lúc đó.
  • Nếu bạn không muốn đi tiếp, có thể nói ngay với:
  • Sếp của mình
  • Thầy giáo

Hỗ trợ trong ngày

3 kiểm tra trước học

  • Học 3h/ngày, vào giờ cố định chưa?
  • Học tại nơi không có người ngồi cạnh chưa?
  • Tắt Mobile chưa?
  • Có tư duy phản biện chân thành chưa?
  • Bật chế độ não tập trung để làm bài chưa?