Vì sao học Growth Hacking

Lí do cản trở học Growth Hacking

OKRs (mục tiêu và kết quả then chốt)

Lời thề với chính mình

Lí do bạn không muốn học Growth Hacking

Ghi chú

  • Nếu muốn quay đầu lại, không muốn đi tiếp, thì bây giờ chính là lúc đó.
  • Nếu bạn không muốn đi tiếp, có thể nói ngay với:
  • Sếp của mình
  • Thầy giáo

Nhóm kín

Nguyên tắc duy nhất

Chia sẻ không phải kiến thức, bị khóa ngay lập tức. Dùng Diễn đàn & Chat để nhẹ nhàng hơn