#Courses

Danh mục

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

6 xem
0

Có lẽ cái này là TRỜI CHO, ít người thường có

Thường thì, khi có nhân sự, người lãnh đạo thích chui vào hang. Với tổ chức đã xây được 20 năm thì được. Còn với Startup, thì chết chắc. Bạn đang sai người rồi đấy

Bạn nghĩ sao?

Gửi điều này cho riêng ai đó?
Live Zalo