#Courses

Danh mục

Tô Thái Growth Hacking (#TTGH)

Con đường rút ra từ: 4 (tỷ đồng) Tài sản còn lại. Và từ mất ~2 (tỷ đồng) do Sai lầm. Xem thử

34 xem
1

Chỉ là, con người, hiếm khi làm việc, vì chính mình muốn thế

Bạn không thể biết khi nào ông trời mang lại may mắn. Nhưng chắc chắn bạn biết: bạn có làm việc vì trái tim không? Phần thưởng dành cho người làm việc vì trái tim.

1 bình luận

Bạn nghĩ sao?

Gửi điều này cho riêng ai đó?
Live Zalo