Phòng chat riêng tư là nơi để bạn trao đổi 1-1 với 1 thành viên nào đó tại đây. Nó rất hữu ích khi bạn muốn trao đổi nhanh 1 điều, với 1 ai đó. Vui lòng chọn người bạn muốn chat ở cột bên phải.
Với chat cộng đồng mặc định, bạn vui lòng đọc nguyên tắc cộng đồng để tránh bị khóa tài khoản, tin nhắn tự động ược xóa, sau mỗi 28 ngày. Cuối cùng, bạn có thể mời một người bạn vào phòng :

Nhóm kín