Diễn đàn


Diễn đànKhông biết viết quảng cáo
Tô Thái Nhân viên, 5 tháng

Giờ phải làm sao để viết được bài quảng cáo hay?

5 Mới nhất
Tô Thái Nhân viên, 5 tháng

Inbox mình nhé.
3C. Tới bến.

Tô Thái Nhân viên, 4 tháng

Phân tích 4C nhé

Tô Thái Nhân viên, 4 tháng

Mọi người nói rõ hơn đi

Tô Thái Nhân viên, 3 tháng

Đối thủ. Khách hàng. Chính mình

Tô Thái Nhân viên, 3 tháng

Kể tên:
– 15 đặc tính sản phẩm của mình.
– Điểm yếu của 15 đối thủ
– 15 điều mong muốn khi mình là chính khách hàng một cách khách quan

Danh mục diễn đàn

Chung
Đóng góp

Nhóm kín