TTGH

Lợi thế cạnh tranh

Tới bến. Từng Founder. (Và tầng tư duy đủ sâu, để tới bến được)

Khác

TTGH

Kết quả đầu ra

Chỉ hứa & vẽ (không lường được khó khăn)

Cam kết, bằng tiêu chuẩn. Xem trang: Định giá

Số lượng học viên

Không giới hạn

4-7 học viên/khóa. Không hơn một người

Thời lượng học

8 buổi

3 tháng. 20-24 buổi

Kiểm tra học tập

Không. Hoặc rất ít

Liên tục từng Module. Và 3 bài kiểm tra lớn

Khả thi

Mang nặng tính giải thích, không có checklist thực hành và kiểm tra chất lượng.

Với mỗi Moduln gồm 6 phần: định nghĩa, giải thích, ví dụ mẫu, mô tả, checklist, thực hành, kiểm tra.

Con người

Không quan tâm. Chỉ dạy kĩ năng

Con người – Sản phẩm- Growth Hacking

Nội dung (content)

Tâm lý chiến

Kiểm toán 3C (con số: cạnh tranh, sinh tồn, và hậu quả)

Sản phẩm

Không quan trọng bằng chiêu bán hàng

Sản phẩm siêu hạng (3C) thì không cần bán hàng

Công cụ

Ngại tới bến công cụ

– FB Ad (122 nhóm)
– Content: Kiểm toán 3C
– Chatbot : 4 câu hỏi
– GG Sheet: lưu data

Bán hàng

Dồn khách vào đường cùng

Bán hàng: sale 5T

Sau bán (chăm sóc khách cũ)

Không có. Vì bán một lần còn chưa xong, và ít dám quay lại

– Tới bến từng khách hàng
– Website: là thứ bạn đang nhìn
– Content B2B: 30 dạng chủ đề (sách trắng, Video Present, Ask me Anything)
– Event: Gửi qua chatbot, email, mobile notice
– (Sau: Ad khác: Zalo Ad, GDN)

Nội lực

Thuần cầm tay chỉ việc hoặc vô vàn triết lý

Con người 3 đặc tính: Smac (bất biến) , Don’t Scale (không tăng trưởng,), và Nội suy (tìm vấn đề, điểm yếu, rủi ro)

Bền vững

Chỉ quan tâm kết quả

Quan tâm: bền vững, khả thi và không chấp Quả (mới có Quả)

Giáo án

Tùy cơ ứng biến

Bất biến cốt lõi. Tùy cơ ứng biến cách truyền tải.

Tiếp theo: Lộ trình Growth Hacking

Nói về việc: TTGH cầm trịch trận đấu 80 nhóm quảng cáo thế nào? Hạ phí từ 80k về 13k/inbox với Content Kiểm toán 3C ra sao? Tại sao được trên quy mô 1100 khách hàng tiềm năng?

Lộ trình Growth Hacking

Tải trọn bộ 5 tài liệu TTGH

Kèm gặp riêng TTGH (1-1)

Gồm:

  1. 5 giai đoạn Growth Hacking
  2. Chi tiết 46 Module Growth Hacking của 5 giai đoạn trên
  3. Tư tưởng phụ trợ chi phối Growth Hacking
  4. Video tóm gọn Growth Hacking.
  5. Sách trắng TTGH

Trọn bộ 5 tài liệu TTGH

Ngay sau khi bạn đăng ký, nhận được Sách trắng TTGH qua Facebook Mes của bạn.
Đảm bảo PC hoặc Mobile của bạn, đã đăng nhập sẵn, vào FB Mesenger.

Còn 2/4 suất

TTGH dạy trung bình 4 học viên, mỗi 4 tháng. Hiện tại, còn 2 suất

Hỏi đáp TTGH

Bất kì thứ gì

Nói vấn đề của bạn

Xem TTGH có thể giải quyết không?

Ôn lại lộ trình

3 giai đoạn: Con người - Sản phẩm - Growth Hacking chính xác làm chi tiết như thế nào?

Biết thêm: yêu cầu đầu ra

Của từng Module, trong Growth Hacking. Trong Website này, mới có lộ trình.

Bạn và TTGH có thể gặp mặt trực tiếp (hoặc bằng Zoom). Đăng ký ở mẫu phía trên, TTGH gọi lại cho bạn, trong ngày, giờ hành chính, hãy vui lòng để ý điện thoại của bạn. Vì nguồn lực có hạn, TTGH chỉ có thể gọi điện cho giới hạn khách hàng, mong bạn thông cảm, nếu TTGH không thể gọi lại cho bạn.