Hẹn riêng ngay?

Ai cũng có thể chém về việc phục vụ khách hàng. Nhưng chả mấy ai muốn làm. Và chẳng mấy ai đủ sức làm

Đầu thì lo sinh tồn, hay tìm cách để dỡ nhờ thiên hạ về lắp nhà mình. Còn tâm thì bận nội bộ, hỗn loạn, xử lí vấn đề, kĩ thuật

Làm sao để cân bằng được bài toán: phục vụ khách hàng. Và xây dựng nội bộ?