Kho content

Tiêu đề

Cách viết Mô tả

Ảnh

Chấm dứt mất 49,5tr để tự tay làm 8 tool ad

Liệt kê giá thị trường của từng tool: Content, Fb, gg, chatbot, photoshop, Sale, Website, làm giàu cơ bản, quản trị

Tiết kiệm 70tr hàng tháng cho phòng mkt

Liệt kê lương của các nhân sự trong phòng MKT ra, xong nói thêm kết quả không hài lòng như thế nào

Giảm ad 500k về 13k/ib, 4000 ib đầu, sp 2tr-2 tỷ

Nhờ thăm dò 13 nhóm quảng cáo/lần, 39 nhóm quảng cáo/3 tỉnh. Content Kiểm toán 3C. Chiến lược quà tặng kép. Cách trình bày quảng cáo facebook. Thanh tra kết quả quảng cáo. Tổ chức nội bộ

Ghi chú

Kho content làm tài liệu quan trọng trong quảng cáo. Kho content mới nhất được cập nhật tại đây