10 giá trị đầu ra Growth Hacking Base (GHB)

Dưới đây là 10 giá trị liên tục được kiểm tra tại đầu mỗi buổi học GHB

 1. Google keep hàng ngày chưa?
 2. Rà soát điểm yếu, gọi tên vde (Co-founder, nhân sự, tiêu chuẩn tác nghiệp, lương, sản phẩm, quảng cáo, bán hàng) chưa? Liệt kê, sắp xếp, loại bỏ trên Google Keep đến khi não phẳng cũng làm được chưa?
 3. Quan tâm đến hạn chế nguồn lực, giới hạn cá nhân trong lúc triển khai chưa?
 4. Xây 3 lợi thế cạnh tranh từ 18 đối thủ, bằng tay chưa?
 5. Kho content kiểm toán 3C: 21 ý bằng Tâm chưa?(442)
 6. Có quà tặng, dùng thử, hợp đồng, ảnh canva, báo giá 5T chưa?
 7. Bắt buộc: Kể lại sale 5T ngay bây giờ chưa?
 8. 10tr Các tool: fb thăm dò tiêu đề, chatbot lọc khách, livestream, lppage thống nhất- adword thống nhất, rao vặt(bắt buộc online: zalo, shopee, mkt 0 đ) chưa?
 9. Thanh tra: Kết quả qc và bán hàng để cải tiến chưa?
 10. Đã có min 300 ib. Chốt 5 khách làm mẫu chưa?

3 điều lệnh giảng dạy

 1. Đã có lời thề tới bến bằng trái tim vs học trò chưa? Đã làm dk 10 đầu ra chưa?
 2. Dạy học theo mô hình điều lệnh: kiểm tra bằng ảnh chụp màn hình – truy nguyên nhân- đưa giải pháp- xem ví dụ mẫu -giao việc – lặp lại quá trình chưa?
 3. Có những buổi FREEDOM để hiểu nhau chưa?

Chữ Tâm

Đã nhiều lần tôi nghĩ: làm sao để lớp học này “không cần suy nghĩ” vẫn làm được. Hay nói một cách khác, chỉ cần bắt chước, học viên không cần bỏ Tâm của mình.

Tình cờ, đọc một câu danh ngôn trong thế giới lập trình, tôi càng tin vào giá trị của chữ “Tâm” mà mỗi người cần phải giữ được.

“Đến một ngày, mọi công việc mang tính chất lặp lại, AI đều có thể làm thay con người. Vậy cái gì chúng không thể thay thế bạn?”


Xem 18 khóa học, 6 lộ trình, 3 điều lệnh giảng dạy, 4 nguyên tắc xây khóa học tại “Danh mục khóa học GHB” này để đạt được 10 đầu ra này